Grønne haver og kurser

Kurser, uddannelse og design
indenfor pædagogiske og terapeutiske haver

Grønne haver og kurser, Høgsbjergvej 19, Idom, 7500 Holstebro. Mail: groennehaver@gmail.com. Tlf. 25 56 08 15. CVR­nr 34 90 68 31

Havekurser for pædagoger, lærere og terapeuter

Havens læringsmæssige, pædagogiske og terapeutiske potentiale
er stort.

For at kunne bruge haven i disse faglige sammenhænge er det
nødvendigt både at have grundlæggende, praktisk viden om
havedyrkning, samt viden om de didaktiske, pædagogiske eller
terapeutiske overvejelser der ligger bag.